مــژده وام خرید دستگاه CNC و لیزر
مــژده 20% تخفیف نمایشگاه (طرح 10+10)
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

کلید سیگنال فشاری سبز

کلید سیگنال فشاری سبز
ویژگی ها

سبز

توضیحات

چراغدار همراه با تیغه مارک شیلد ایران 10 آمپر سبز

شیلد ایران مارک مشابه مورد تایید میباشد(با همان کیفیت یا کیفیت بالاتر)