مــژده فروش محصولات با وام 9% سه ساله
شروع مناقصه از 23 تیر به مدت 10 روز
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

کلید سیگنال فشاری قرمز چراغدار

کلید سیگنال فشاری قرمز چراغدارویژگی ها

.

توضیحات

چاغدار همراه با تیغه مارک شیلد ایران 10 آمپر قرمز 

شیلد ایران (مارک مشابه مورد تایید میباشد(با همان کیفیت یا کیفیت بالاتر)