مــژده فروش محصولات با وام 9% سه ساله
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
فارسی
ENGLISH
ثبت نام
ورود

کلید سیگنال فشاری قرمز چراغدار

کلید سیگنال فشاری قرمز چراغدارویژگی ها

.

توضیحات

چاغدار همراه با تیغه مارک شیلد ایران 10 آمپر قرمز 

شیلد ایران (مارک مشابه مورد تایید میباشد(با همان کیفیت یا کیفیت بالاتر)