مــژده وام خرید دستگاه CNC و لیزر
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

کلید سیگنال فشاری قرمز چراغدار

کلید سیگنال فشاری قرمز چراغدار
ویژگی ها

.

توضیحات

چاغدار همراه با تیغه مارک شیلد ایران 10 آمپر قرمز 

شیلد ایران (مارک مشابه مورد تایید میباشد(با همان کیفیت یا کیفیت بالاتر)