مــژده فروش محصولات با وام 9% سه ساله
شروع مناقصه از 23 تیر به مدت 10 روز
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

نبشی 6

نبشی 6ویژگی ها

6متری

توضیحات

ابعادتعدادشرح
6 متری50نبشی 6