مــژده وام خرید دستگاه CNC و لیزر
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

نبشی 6

نبشی 6
ویژگی ها

6متری

توضیحات

ابعادتعدادشرح
6 متری50نبشی 6