مــژده فروش محصولات با وام 9% سه ساله
شرکت در نمایشگاه
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
فارسی
ENGLISH
ثبت نام
ورود

نبشی 6

نبشی 6

ویژگی ها

6متری

توضیحات

ابعادتعدادشرح
6 متری50نبشی 6