مــژده وام خرید دستگاه CNC و لیزر
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

ورق 4 میل

ورق 4 میل
ویژگی ها

.1.5*6

توضیحات

.

ابعادتعدادشرح
1.5*650ورق 4 میل