مــژده فروش محصولات با وام 9% سه ساله
شرکت در نمایشگاه
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
فارسی
ENGLISH
ثبت نام
ورود

ورق 4 میل

ورق 4 میل

ویژگی ها

.1.5*6

توضیحات

.

ابعادتعدادشرح
1.5*650ورق 4 میل