مــژده وام خرید دستگاه CNC و لیزر
مــژده 20% تخفیف نمایشگاه (طرح 10+10)
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

ورق 6 میل

ورق 6 میل
ویژگی ها

.1.5*6

توضیحات

ابعادتعدادشرح
1.5*650ورق 6 میل