مــژده فروش محصولات با وام 9% سه ساله
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
فارسی
ENGLISH
ثبت نام
ورود

ورق 6 میل

ورق 6 میلویژگی ها

.1.5*6

توضیحات

ابعادتعدادشرح
1.5*650ورق 6 میل