مــژده وام خرید دستگاه CNC و لیزر
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

کابل شیلدار

کابل شیلدار
ویژگی ها

طبق عکس

توضیحات

16 رشته سایز 0.5

خراسان مارک مشابه مورد تایید میباشد(با همان کیفیت یا کیفیت بالاتر)