مــژده فروش محصولات با وام 9% سه ساله
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
فارسی
ENGLISH
ثبت نام
ورود

کابل شیلدار

کابل شیلدارویژگی ها

طبق عکس

توضیحات

16 رشته سایز 0.5

خراسان مارک مشابه مورد تایید میباشد(با همان کیفیت یا کیفیت بالاتر)