مــژده وام خرید دستگاه CNC و لیزر
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

کوپلینگ

کوپلینگ
ویژگی ها

مارک مشابه مورد تایید میباشد.

توضیحات

مدل  35-30 ، جای خار داشته باشه