مــژده فروش محصولات با وام 9% سه ساله
شرکت در نمایشگاه
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
فارسی
ENGLISH
ثبت نام
ورود

کوپلینگ

کوپلینگ

ویژگی ها

مارک مشابه مورد تایید میباشد.

توضیحات

مدل  35-30 ، جای خار داشته باشه